LAT RUS ENG
Jaunumi

Elektroenerģijas produktu veidi biznesa klientiem


Izvēlieties Jūsu vajadzībām atbilstošāko produktu: 

Produkts „pastāvīgā cena 

Šo produktu mēs rekomendējam izvēlēties elektroenerģijas klientiem, kuri patērē nosacīti mazu elektroenerģijas apjomu naktī, brīvdienās un svētku dienās, kā arī tiem, kuriem ir precīzi jāplāno elektroenerģijas izmaksas. 

Šis produkts ir aizsargāts no cenu svārstībām. 

Pārsvarā lielākajai daļai klientu elektroenerģijas patēriņa tendences ir nemainīgas, tāpēc mēs piedāvājam pirkt elektroenerģiju par vienu cenu neatkarīgi no diennakts stundām. 

Ja patērētājam ir mainīgs patēriņa grafiks (klients ievērojami palielina elektroenerģijas patēriņu naktī no pl.23:00 līdz pl.07:00, brīvdienās un svētku dienās), mēs esam gatavi pārskatīt elektroenerģijas cenu, piemērojot atlaides.

Produkts „mainīgā cena 

Šis produkts tiek rekomendēts lietotājiem, kuriem elektroenerģijas pieslēguma vietās AS „Sadales tīkls“ ir uzstādijis automātisko elektroenerģijas uzskaites sistēmu (AEUS) un klients elektroenerģiju vairāk patērē naktī, brīvdienās un svētku dienās, kā arī klientam, kuram ir pastāvīga patēriņa slodzes grafiks. Šis produkts ir efektīvs arī noteiktai patērētāju grupai, kurai nav uzstādīts AEUS, bet elektroenerģijas patēriņš tiek sadalīts pēc AS „Sadales tīkls“ noteiktiem lietotāju tipveida slodžu grafikiem. 

Līgumam ar šādu produktu nav noteikts termiņš, elektroenerģijas lietotājs drīkst pārtraukt līgumattiecības ar atsevišķu iesniegumu bez papildu nosacījumiem vai izvēlēties citu produktu.
Šis ir no cenu izmaiņām neaizsargāts produkts, bet var radīt klientam maksimālu finansiālo izdevību.
 

Izvēloties produktu „mainīgā cena“ vidējā elektroenerģijas cena tiek aprēķināta ņemot vērā šādus nosacījumus:
a) vidējā svērtā elektroenerģijas cena (aprēķinos tiek ņemta  Nord Pool Spot biržas cena);
b) elektroenerģijas tirgotāja piegādes pakalpojuma izmaksas (šīs izmaksas sastāda – elektroenerģijas balansēšanas pirkšana/pārdošana, biržas garantijas un balansēšanas garantijas, biržas apgrozījuma nodoklis, AS ”Augstsprieguma tīkls“ balansēšanas apstrādes izmaksas, kā arī iespējamā peļņas daļa).

Vairāk informācijs Jūs atradīsiet sadaļā „Atbildes uz jautājumiem“, kā arī sazinoties ar mūsu uzņēmuma darbiniekiem: 

Tālr.: +371 67 892 174; e-pasts: elektriba@imlitex.lv

 

 

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >